Úvodní slovo

Plicní arteriální hypertenze (PAH) je závažné onemocnění tepen, které zajišťují krevní oběh mezi srdcem a plícemi (plicní tepny). S rozvojem PAH dochází k omezení průtoku krve plicními tepnami. Zároveň se zvyšuje zatížení pravé strany srdce, která pumpuje krev do plic, a to vede ke zvětšení pravostranných srdečních oddílů. Tímto způsobem dochází k rozvoji hlavních symptomů PAH, kterými jsou dušnost, tlak na prsou, snížená zátěžová kapacita a únava.

Časné symptomy PAH jsou často mírné a vyskytují se i u řady jiných stavů, jako je astma, celková únava nebo špatná fyzická kondice. Vzhledem k tomu, že pozorované symptomy lze přičíst jiným příčinám, byla u řady pacientů stanovena konečná diagnóza PAH až po skončení časné fáze, kdy došlo k progresi jejich onemocnění.

Neléčená PAH může vést ke zkrácení očekávané délky života. Cílem léčby je zlepšení symptomů, tolerance zátěže, dlouhodobých výsledků léčby a kvality života. Až do poloviny 80. let 20. století byly léčebné možnosti pro pacienty omezené a PAH byla spojena se špatnou prognózou. Dnešní léčebné možnosti významně zlepšují vyhlídky pro pacienty s tímto onemocněním.