Úvodné slovo

Pľúcna artériová hypertenzia (PAH) je závažné ochorenie tepien, ktoré zabezpečujú krvný obeh medzi srdcom a pľúcami (pľúcne tepny). S rozvojom PAH dochádza k obmedzeniu prietoku krvi pľúcnymi tepnami. Zároveň sa zvyšuje zaťaženie pravej strany srdca, ktorá pumpuje krv do pľúc, a to vedie ku zväčšeniu pravostranných oddielov srdca. Týmto spôsobom dochádza k rozvoju hlavných symptómov PAH, medzi ktoré patria dýchavica, tlak na hrudníku, znížená záťažová kapacita a únava.

Včasné symptómy PAH sú často mierne a vyskytujú sa aj u mnohých ďalších chorobných stavov, ako je astma, celková únava alebo zlá fyzická kondícia. Vzhľadom k tomu, že pozorované symptómy sa dajú pripísať iným príčinám, u mnohých pacientov bola stanovená konečná diagnóza PAH, až keď nastala progresia ich ochorenia.

Neliecena PAH výrazne skracuje prezivanie. Cieľom liečby je zlepšenie symptómov, tolerancie záťaže, dlhodobých výsledkov liečby a kvality života. Až do polovice 80. rokov 20. storočia boli liečebné možnosti pre pacientov obmedzené a PAH bola spojená s nepriaznivou prognózou. Dnešné liečebné možnosti významne zlepšujú vyhliadky pacientov s týmto ochorením.